pl gb ru

Doster - przemysłowe uzdatnianie wody

Serwis urządzeń

Kadra techniczno – inżynieryjna w sposób kompetentny analizuje bieżącą sytuację na instalacjach dozujących nasze preparaty. Wyciąga wnioski z bieżącej sytuacji, rozwiązuje ewentualne problemy wynikające z eksploatacji. Każda wizyta serwisanta jest podsumowana formą raportu, w którym  opisana jest bieżąca sytuacja i podejmowane działania.

Kontrolujemy  stan pracy urządzeń wchodzących w skład kompletnej stacji uzdatniania wody.

Przeprowadzamy serwis naprawczy tych urządzeń.